Fort Everdingen

Schadeopname en constructie analyse, restauratievisie en restauratieplan (bestek en begroting) van Fort Everdingen (rijksmonument).
Om het verhaal van de plek zichtbaar te maken/ houden gaan wij uit van behoud (van materiaal en karakter) en het voorkomen van verdere achteruitgang. Hiervoor zal een duurzaam onderhoudsplan opgesteld moeten worden, latere (niet-waardevolle) toevoegingen verwijderen en  aantastingen herstellen.  Bij onvermijdelijk vervangen gaan wij uit van materiaal gelijksoortig aan het oorspronkelijk materiaal. Bij ingrepen in de bouwstructuur gaan wij uit van zorgvuldig en optimaal aansluitend bij oorspronkelijk concept. Bij volledig verlies oorspronkelijk materiaal/ toevoegingen zijn vervangingen en toevoegingen altijd nieuw en contrasterend (nieuwe laag), tasten de cultuurhistorische waarden niet aan en worden reversibel uitgevoerd. Nieuwe bebouwing krijgt een eigentijds ontwerp en wordt met moderne materialen gebouwd, waardoor de geschiedenis afleesbaar blijft.