Stichting Thuiszorg Breda

Gevelrestauratie en restauratie van interieurelementen in een oude villa. In het interieur hebben we geprobeerd recht te doen aan de historische elementen en het zicht op het omringende terrein gehandhaafd. Project i.s.m. Hans Olthaar.