Inventarisatie religieuse gebouwen

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft KARAKTER een inventarisatie gemaakt van alle religieuse gebouwen in Rotterdam. Hiertoe hebben wij een database opgesteld, die geraadpleegd kan worden als er sprake is van transformatie. In de volgende fase zullen wij een aantal beeldbepalende kerkgebouwen nader onderzoeken.