Nieuwe waterentree Kinderdijk

25-01 hebben wij ons plan “go with the FLOW!” ingezonden, voor de 2e ronde van de prijsvraag voor een nieuwe waterentree voor Werelderfgoed Kinderdijk. Trots op het resultaat! 08-02 t/m 17-02 worden de inzendingen tentoongesteld bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen geven. 13 maart mogen wij ons…

Herbestemming de Monopole

In opdracht van FABhouse heeft KARAKTER het ontwerp gemaakt voor de herbestemming van de voormalige bioscoop de Monopole in Schiedam tot een coffee hotspot met flexwerkplekken en vijf woningen. In beperkte mate zijn gevelopeningen toegevoegd, die abstract zijn vormgegeven en aansluiten bij de bestaande erkers op BG, zodat deze samen een eigen tijdslaag vormen. Net…

Inventarisatie religieuse gebouwen

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft KARAKTER een inventarisatie gemaakt van alle religieuse gebouwen in Rotterdam. Hiertoe hebben wij een database opgesteld, die geraadpleegd kan worden als er sprake is van transformatie. In de volgende fase zullen wij een aantal beeldbepalende kerkgebouwen nader onderzoeken.  

Transformatie basisschool de Witte Tulp

Ontwerpend onderzoek naar de transformatie mogelijkheden voor het na-oorlogse gebouw van basisschool de Witte Tulp, in opdracht van stichting Mevrouw Meijer. Wij hebben hierbij de oorspronkelijke karakteristieken en sterke punten ingezet in een duurzaam en eigentijds ontwerp.

Tivoli Utrecht

Herbestemming van Tivoli Utrecht (prijsvraag ism TAK Architecten). Wij hebben gezocht naar functies, die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke functies en die dit geweldige complex zichtbaar en toegankelijk maken voor de hele stad. Als nieuwe functie denken wij aan een centrum voor gezondheid en ontspanning, met als hoofdfuncties wonen, wellness en horeca. In ons…

AZC Gilze Rijen

Herbestemming legerbasis Gilze Rijen (rijksmonument) naar AZC (studie i.s.m. Verlaan & Bouwstra en Debie & Verkuijl). De heldere hoofdstructuur van de betonnen kern met een traditionele omhulling samen met het oorspronkelijke landelijke karakter vormen voor ons de basis, die wij willen behouden en versterken. Nieuwe functies worden ingebracht, zonder de monumentale waarden te verstoren en worden…

Fort Everdingen

Schadeopname en constructie analyse, restauratievisie en restauratieplan (bestek en begroting) van Fort Everdingen (rijksmonument). Om het verhaal van de plek zichtbaar te maken/ houden gaan wij uit van behoud (van materiaal en karakter) en het voorkomen van verdere achteruitgang. Hiervoor zal een duurzaam onderhoudsplan opgesteld moeten worden, latere (niet-waardevolle) toevoegingen verwijderen en  aantastingen herstellen.  Bij onvermijdelijk vervangen gaan wij uit…

UvA BG2

Constructieanalyse en schadeopname van het voormalige CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Het gebouw is in 1874 gebouwd als ziekenhuis (binnengasthuis) in Hollandse neo-renaissancestijl naar ontwerp van AN Godefroy.

Huis Bartolotti

Interieuropname van Huis Bartolotti (studie) in de vorm van een ruimteboek, met een gedetailleerde analyse van de ruimte als geheel, een uitwerking per vlak en een detail uitwerking. Het koopmanshuis in Hollandse Renaissance stijl werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse stadssteenhouwer Hendrick de Keyser. Grote delen van het 18e-eeuwse interieur, in Lodewijk XIV-…