Restauratie woning Leiden

Aan de Oude Rijn in Leiden, staat dit prachtige rijksmonument. KARAKTER heeft een schadeopname gemaakt en een restauratieplan opgesteld. Daarnaast is het pand aangepast aan moderne woonwensen en geschikt gemaakt voor hedendaagse bewoning, o.a. door een nieuwe trap. Opgeleverd februari 2018.

Stichting Thuiszorg Breda

Gevelrestauratie en restauratie van interieurelementen in een oude villa. In het interieur hebben we geprobeerd recht te doen aan de historische elementen en het zicht op het omringende terrein gehandhaafd. Project i.s.m. Hans Olthaar.  

Bernardus school Hillegom

Transformatie Bernardusschool, Hillegom. De school, een gemeentelijk monument, kwam leeg door de bouw van een nieuwe school elders. In deze studie (2011) hebben wij onderzocht wat je met de ruimte zou kunnen doen; een project voor starterswoningen of begeleid wonen (voor gehandicapten met gemeenschappelijke ruimtes).

Schuur Voorschoten

Schadeopname en restauratieplan van een oude schuur. Deze schuur hebben we omgetoverd tot een sfeervol gastenverblijf.  

School Heemstede

Herbestemming en inrichting van een schoolgebouw in Heemstede. Studie naar inpassing appartementen.

Huis Soestbergen

Wij hebben bouwhistorisch onderzoek gedaan voor huis Soestbergen (studie).