Over KARAKTER

Bij het opstellen van een restauratieplan, staan wij voor de volgende uitgangspunten:
We bekijken welke elementen bepalend zijn voor het gebouw en de omgeving. Waardevol zijn de aspecten, die het KARAKTER bepalen, de historie vertellen en kenmerkend zijn voor de plek. Naar aanleiding daarvan bepalen we wat wel en wat niet behouden moet blijven, hoe er omgegaan moet worden met herstel en hoe het eisen- en wensenpakket van de opdrachtgever in het gebouw geïntegreerd kan worden. Toevoegingen komen tot stand op zodanige wijze dat de cultuurhistorische en architectonische waarden van het pand en de omgeving zo min mogelijk worden aangetast. De verschillende ingrepen worden zorgvuldig afgewogen en in harmonie met het gebouw vormgegeven. Ondergeschikte toevoegingen of veranderingen worden reversibel uitgevoerd zodat ze herkenbaar een nieuwe laag vormen en bij verwijdering geen blijvende schade aan de historische waarden aanrichten. Grotere ingrepen zullen eigentijds vormgegeven worden, maar qua schaal en maat passend bij het historische pand. De geschiedenis zal duidelijk afleesbaar blijven, waarin de toevoegingen een nieuwe, herkenbare laag vormen.

Laten wij het verleden weer toekomst geven!